Vertrouwenspersoon voor directie en medewerkers

Nicole Arts - voor een prettige werksfeer, integriteit en een hogere productiviteit

Ongewenst gedrag in een bedrijf of organisatie heeft veel impact op degene die hiervan het slachtoffer zijn. Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld zijn de bekendste misstanden. Vermoedens of waarnemingen van fraude, diefstal en corruptie zijn van een andere orde maar mogen eveneens niet onvermeld blijven. Een onpartijdig en onafhankelijk vertrouwenspersoon is van onschatbare waarde voor iedere ondernemer en werknemer. Ik ben Nicole Arts en ben naast organisatieadviseur ook vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit.

Bel me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06 55 87 15 61

Kijk niet weg bij ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan tot verstrekkende gevolgen leiden voor mens en bedrijf. Slachtoffers hiervan worden onzeker, hebben last van schaamte, voelen zich machteloos en onbegrepen en melden zich sneller ziek of komen thuis te zitten met een burn-out.

Hoe eerder je ongewenst gedrag opmerkt en dit meldt bij een vertrouwenspersoon, hoe groter de kans dat je voorkomt dat het escaleert. Als ervaringsdeskundige en vertrouwenspersoon kan ik je daar alles over vertellen.

Neem klachten serieus

Wegkijken, bagatelliseren of zaken oogluikend toestaan, zijn funest voor de werksfeer, productiviteit en kwaliteit. Doe dat nooit. Het komt vroeg of laat als een boomerang weer naar terug. Transparantie, openheid en een onpartijdig vertrouwenspersoon zijn nodig om de problemen op te lossen en het vertrouwen te herstellen.

Fraude en diefstal heeft veel impact op de ondernemer. Het vertrouwen krijgt een enorme knauw waardoor je het gevoel krijgt dat je altijd op je hoede moet zijn en alles en iedereen moet controleren.

Hoewel het niet altijd is te voorkomen heeft Uniqole veel tips en aanbevelingen om kwaadwilligen geen kans te bieden.

Vertrouwenspersoon: wat kunnen medewerkers van Uniqole verwachten?

 • Eerste opvang, hulp, advies
 • Een luisterend oor
 • Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht
 • Onafhankelijk en objectief
 • Samen zoeken naar een (informele) oplossing
 • Doorverwijzer naar professionele hulpverleners en/of klachtencommissie
 • Verlening van nazorg

Opmerking: Uniqole gaat altijd vertrouwelijk om met informatie van werknemers. Een vertrouwenspersoon heeft immers een geheimhoudingsplicht. Uitgezonderd als er voor de wet strafbare feiten zijn gepleegd.

Wat doet Uniqole voor werkgevers?

 • Sparringpartner voor het ontwikkelen van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting
 • Voorlichting aan leidinggevenden over het werk en de meerwaarde van een vertrouwenspersoon
 • Onafhankelijke en objectieve instelling en aanpak
 • Levert een significante bijdrage aan een prettig en veilig werkklimaat
 • Signaleert en adviseert om verzuim en escalatie te voorkomen
 • Uniqole is oplossingsgericht en verkleint kans op formele klachten en imagoschade
 • Jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

Wet Huis voor klokkenluiders

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht voor organisaties met meer dan 50 medewerkers. Dit houdt in dat je als werkgever een veilige meldregeling moet hebben voor vermoedens van misstanden. Ook moet je faciliteren dat een potentiële melder iemand in vertrouwen kan raadplegen. Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon Integriteit ligt dus voor de hand. Als er vermoedens zij van misstanden, zoals fraude, diefstal, corruptie en niet integer gedrag, dan moet een medewerker weten waar hij of zij deze, in het belang van zichzelf en de organisatie, veilig kan melden.

Nicole Arts - extern vertrouwenspersoon

Kiezen voor een extern vertrouwenspersoon heeft zo zijn voordelen. Als externe heb ik direct een onafhankelijke positie in de organisatie en ben daardoor objectiever en makkelijk benaderbaar. Een extern vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de bedrijfscultuur en gaat daarom onbevooroordeeld en onbevangen te werk. En ik zie snel en scherp hoe de sfeer en onderlinge verstandhouding is. Daarnaast heeft u geen kosten voor opleiding en bijscholing van een medewerker die mogelijk die functie op zich zou kunnen nemen.

 

Gecertificeerd vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit

Nicole Arts is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en gecertificeerd CRP.

Tarief

Voor het tarief hanteer ik een basisabonnement van € 497,- per jaar.
Daarnaast hanteer ik een uurtarief van € 80,- voor de inzet van mij als vertrouwenspersoon.

Prijzen ex. btw en reiskosten.